Poďakovanie LIDL

Poďakovanie LIDL
22. februára 2018 Mikuláš Čandík

Poďakovanie: Milý darca – LIDL !

Dovoľte mi, aby som sa poďakovala za dar venovaný nášmu novorodeneckému oddeleniu.
Veľmi si cením, že v dnešnej komerčnej dobe niekto myslí aj na úplne obyčajné oddelenie fyziologických novorodencov. I keď podľa pomenovania by sme sa mali na našom pracovisku stretávať len so zdravými, donosenými a bezproblémovými novorodencami, život prináša situácie, že nie je tomu vždy tak. Aj u nás sa rodia deti nedonosené, rizikové, či deti s vrodenými vývojovými chybami. Našou úlohou je takéto deti stabilizovať a pripraviť na transport na špecializované pracovisko. Práve prvé momenty nového života často rozhodujú o ďalšom priebehu jeho ťažkostí, o štarte do života. Pri zvládnutí tých najnáročnejších chvíľ v živote malého človiečika, ktoré môžu ovplyvniť jeho ďalšiu existenciu, sú nám nápomocné všetky vami darované prístoje: výhrevné lôžka, prístroje na podporu dýchania, injektomaty, lampa na liečbu novorodeneckej žltačky, pulzný oxymeter, laryngoskop.
Ešte raz ĎAKUJEME – za našich novorodencov, ale aj za nás všetkých, ktorí s prístrojovou technikou pracujeme.

MUDr. Maďarová Jana, primár det. odd.

V Starej Ľubovni, február 2018