Posledná rozlúčka

Posledná rozlúčka
2. júna 2017 Mikuláš Čandík
Bolestne sa nás dotkla smutná správa o náhlom odchode nášho bývalého pána primára, kolegu a spolupracovníka MUDr. Jozefa Skrovného.
 
Slovami ťažko vyjadriť veľký žiaľ, ktorý máme vo svojich srdciach nad odchodom človeka a zároveň lekára, pre ktorého sa povolanie stalo poslaním, ktorý celých 41 produktívnych rokov zasvätil prinavracaniu zdravia iným. Za to všetko dnes ďakujeme v mene Ľubovnianskej nemocnice,n.o. a celého kolektívu interného oddelenia
 
MUDr. Jozef Skrovný po ukončení štúdia v roku 1971 na LF UK začal pracovať ako sekundárny lekár na internom oddelení. Jeho chuť študovať a aktívne sa zapájať do rozvoja nemocnice nielen medicínsky ale aj manažérsky vyústila v roku 1976, kedy sa stáva zástupcom primára a o rok neskôr v roku 1977 námestníkom pre LPS. V roku 1986 preberá primariát po MUDr.. Kolejakovi a stáva sa tzv. otcom výchovy niekoľkých generácii internistov, kardiológov, onkológov, diabetológov . Aktívne sa zapájal do činnosti odborných sekcii. Bol dlhoročným okresným odborníkom v odbore vnútorne lekárstvo čím sa výrazne pričinil o vybudovanie odboru v okrese Stará Ľubovňa. Jedným z jeho veľkých víťazstiev bolo otvorenie dialyzačného pracoviska v roku 1995. V roku 2012 ako 65 r. odchádza do starobného dôchodku.
 
Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 3.6.2017 o 11.00 v Dome smútku v Starej Ľubovni.
 
Odpočívaj v pokoji.