Pozastavenie plánovaných operačných výkonov na Chirurgickom a Gynekologicko-pôrodníckom oddelení

Pozastavenie plánovaných operačných výkonov na Chirurgickom a Gynekologicko-pôrodníckom oddelení
28. októbra 2021 Mikuláš Čandík

Vzhľadom na neustále sa zhoršujúcu epidemiologickú situáciu (naplnené kapacity oddelení a personálna vyťaženosť zdravotníckeho personálu poskytujúcich zdravotnú starostlivosť pacientom s ochorením COVID-19) Vám oznamujeme, že od 2.11.2021 prerušujeme elektívne (plánované) operačné výkony na Chirurgickom a Gynekologicko-pôrodníckom oddelení až do odvolania. Naďalej ostáva zachovaná neodkladná (urgentná ) starostlivosť. Epidurálna analgézia bude dostupná rodičkám podľa personálnych možností lekárov a sestier oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny.

Ďakujeme za pochopenie.