Projekt – Dobudovanie kapacít ĽN, n.o.

Projekt – Dobudovanie kapacít ĽN, n.o.
20. júla 2018 Mikuláš Čandík

Dnes sme odovzdaním staveniska zhotoviteľovi stavby oficiálne začali s realizáciou projektu s názvom: Dobudovanie kapacít a modernizácia infraštruktúry Ľubovnianskej nemocnice, n.o. financovaného zo zdrojov Európskej únie (Európsky fond regionálneho rozvoja) a Ľubovnianskej nemocnice, n.o. V rámci projektu budú rozšírené kapacity oddelení situovaných v Pavilóne A, rekonštruované operačné sály s ohľadom na zvýšenie kvality a efektivity poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Predpokladaný termín ukončenia prác je 07/2020.