Rekonštrukcia Interného oddelenia

Rekonštrukcia Interného oddelenia
16. septembra 2016 Mikuláš Čandík

Interné oddelenie v tomto období prechádza rozsiahlejšou rekonštrukciou. Zmodernizovala sa kuchynská a jedálenská časť. Rekonštrukciou prešli aj vyšetrovne a ešte nás čaká rekonštrukcia sociálnych zariadení a komplexná výmena lôžkového fondu.(foto doplníme).