Rekonštrukcia onkologickej ambulancie

Rekonštrukcia onkologickej ambulancie
12. marca 2021 Mikuláš Čandík

Prinášame Vám niekoľko záberov z aktuálne prebiehajúcej rekonštrukcie onkologickej ambulancie. Významným prínosom okrem nového technologického vybavenia a estetizácie prostredia bude aj zabezpečenie priameho výťahového prístupu pre imobilných pacientov. Predpokladaný termín uvedenia do prevádzky je Apríl 2021.