Rekonštrukcia priestorov pre darcov krvi

Rekonštrukcia priestorov pre darcov krvi
16. septembra 2019 Mikuláš Čandík

Začali sme s realizáciou projektu zameraného na rekonštrukciu priestorov pre darcov krvi. Projekt je zameraný na zvýšenie štandardu a komfortu darcov krvi. Projekt je podporený z Nadácie pre deti Slovenska (www.nds.sk) z Nadačného fondu Dôvera (www.dovera.sk) v celkovej výške 9000 €. Predpokladaný termín ukončenia realizácie projektu je november 2019. Už teraz sa tešíme na výsledok.