Rezidentské štúdium v nemocnici

Rezidentské štúdium v nemocnici
17. januára 2019 Mikuláš Čandík

Ľubovnianska nemocnica, n.o. príjme uchádzačov o Rezidentské štúdium v rámci rezidenčného programu. Okrem všeobecného lekárstva a pediatrie bolo Rezidentské štúdium rozšírené aj o ďalšie špecializačné odbory, v ktorých je nedostatok špecialistov – lekárov: neurológia, chirurgia, kardiológia, ortopédia, vnútorné lekárstvo, detská psychiatria, urgentná medicína, anestéziológia a intenzívna medicína a pre sestry v špecializačných odboroch: anestéziológia a intenzívna starostlivosť, inštrumentovanie v operačnej sále a ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii. Viac informácii o programe nájdete tu.