Rozšírenie kapacít neurologického odd.

Rozšírenie kapacít neurologického odd.
3. novembra 2017 Mikuláš Čandík

Z dôvodu zvyšujúceho sa dopytu po službách Neurologického oddelenia sme pristúpili k rekonštrukcii oddelenia s dôrazom na rozšírenie existujúcich kapacít. Pribudli 2 nové vyšetrovne a 3 nové izby pre pacientov s kapacitou 7 lôžok (celková kapacita oddelenia je aktuálne 40 lôžok). Renováciou prešli aj spoločné priestory oddelenia.