Rozšírenie a modernizácia kamerového systému

Rozšírenie a modernizácia kamerového systému
31. októbra 2017 Mikuláš Čandík

Ľubovnianska nemocnica, n.o. v rámci dotačnej schémy na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality úspešne implementovala projekt s názvom:

 Rozšírenie kapacít kamerového systému v Ľubovnianskej nemocnici, n.o.

Projekt bol zameraný na inštaláciu, resp. renováciu a rozšírenie existujúceho (už morálne zastaraného) kamerového systému.

Ciele projektu boli smerované na tieto základné oblasti:

  1. prevencia majetkovej trestnej činnosti a vandalizmu
  2. podpora pri pátraní po nezvestných osobách (úteky z nemocnice)
  3. ochrana personálu nemocnice (útoky rizikových skupín)
  4. podpora pri ochrane verejného poriadku.

 

Veríme, že implementáciou projektu dosiahneme zvýšenie bezpečnosti tak pacientov, ako aj našich zamestnancov.

„ Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality „