Rozšírenie parkovacích plôch pre bicykle

Rozšírenie parkovacích plôch pre bicykle
27. marca 2017 Mikuláš Čandík

S prichádzajúcou jarou rozširujeme parkovacie plochy pre cyklistov v areáli nemocnice. Z 4 nových parkovacích miest pri oddelení klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie sa môžu tešiť aj darcovia krvi.