Podanie žaloby v súvislosti s nepravdivým ohováraním

Podanie žaloby v súvislosti s nepravdivým ohováraním
20. septembra 2019 Mikuláš Čandík

Ľubovnianska nemocnica, n.o. v súvislosti s nepravdivým ohováraním a dehonestujúcimi urážlivými  útokmi na jej zamestnancov podala na Ladislava Oračku žalobu na ochranu dobrej povesti a trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu ohovárania podľa § 373 Trestného zákona

Vážení pacienti.

Ľubovnianska nemocnica, n.o. a jej zamestnanci čelia od 13. septembra 2019 na sociálnych sieťach nepravdivým tvrdeniam, ohováraniam, urážkam, vyhrážkam a spochybňovaniu odbornosti šírených pánom Ladislavom Oračkom spôsobom, ktorý charakterizuje jeho podprahovú osobnosť.

Jeho tvrdenia súvisia s úmrtím dieťaťa jeho príbuznej v Popradskej nemocnici.

Medializovaný prípad som dal prešetriť a nebolo zistené žiadne pochybenie Ľubovnianskej nemocnice a v jej mene konajúcich zdravotníckych zamestnancov. Medzi úmrtím dieťaťa a  poskytnutím zdravotnej starostlivosti v našej nemocnici nie je žiadna príčinná súvislosť.

Pacienti trpiaci vrodenou, geneticky podmienenou metabolickou poruchou majú vážne postihnutie energetického metabolizmu organizmu, čo limituje výkonnosť organizmu ako celku a tiež jednotlivých orgánov a systémov. U pacientov je prítomná vážna somatická a psychická stigmatizácia, s  postihnutím srdca, mozgu, svalov a vnútorných orgánov brucha. Ochorenie nie je v súčasnosti kauzálne liečiteľné, liečba je len symptomatická. Takmer polovica týchto detí zomiera v novorodeneckom veku, asi 25% sa dožíva veku 1-5 rokov.

Dieťa bolo na detskom oddelení  Ľubovnianskej nemocnice hospitalizované len niekoľko hodín. Bolo riadne diagnostikované a pripravený liečebný plán.  Keďže sa matka s postupom ošetrujúcej lekárky nestotožňovala ukončila hospitalizáciu na vlastnú zodpovednosť ( negatívny reverz) .

Celá niekoľkohodinová hospitalizácia bola sprevádzaná nemiestnym agresívnym správaním príbuzných, slovným napádaním personálu, permanentnými verbálnymi útokmi. Keďže, dieťa zomrelo v inom zdravotníckom zariadení nepoznáme konkrétne príčiny jeho úmrtia.

Rozumieme emocionálnemu rozpoloženiu rodiča, ktorému zomrelo dieťa, aj keď súcitime s rodinou v jej smútku, hrubá, štvavá, urážlivá osobná kampaň spustená na sociálnych sieťach proti Ľubovnianskej nemocnici a personálu detského oddelenia, prekračuje hranice tolerancie a využijeme všetky právne prostriedky na ochranu zamestnancov i dobrého mena nemocnice.

Je poľutovania hodné, že k tejto znaške neprávd a jednoduchých súdov bez overenia faktov sa na sociálnych sieťach pripájajú ďalší „ odborníci “.

Chceme  vás ubezpečiť, že Ľubovnianska nemocnica, n.o. je personálne i materiálne vybavená na takej úrovni, aby sme mohli poskytovať kvalitnú zdravotnícku starostlivosť.  Naša práca je dlhodobo oceňovaná nezávislými inštitúciami i výsledkami ankiet spokojnosti pacientov.

Ďakujeme za porozumenie a podporu .