USG vyšetrenia na Gynekologicko-pôrodníckom oddelení

USG vyšetrenia na Gynekologicko-pôrodníckom oddelení
10. januára 2017 Mikuláš Čandík

Od 1.1.2017 sa na gynekologicko-pôrodníckom oddelení opäť začínajú robiť ultrazvukové vyšetrenia pre aj pre tehotné pacientky, ktoré nie sú hospitalizované na gynekologicko-pôrodníckom oddelení. Opäť bude vykonávaný tzv. kombinovaný skríning, čo je ultrazvukové vyšetrenie medzi 12. a 14. týždňom tehotenstva účelom, ktorého je detailné vyšetrenie plodu,  stanovnie rizika Downovho syndrómu plodu a niektorých ďalších syndrómov a ochorení, ktoré môžu negatívne ovplyvniť priebeh tehotenstva.

Ďalším vyšetrením je tzv. morfologický ultrazvuk, čo je podrobné vyšetrenie plodu – jeho jednotlivých orgánových systémov a posúdenie jeho rastu. Vyšetrenie je realizované medzi 20. – 24. týždňom tehotenstva.

Posledným z ponúkaných vyšetrení je vyšetrenie tzv. biometrie a prietokov – vyšetrením sa sleduje rast plodu a prietok krvi na niektorých cievach napr. pupočníku za účelom posúdenia „výživy bábätka“. Toto vyšetrenie je štandardne vykonávané okolo 30. týždňa a následne v 36. týždni tehotenstva.

Vyšetrenia sú realizované na špičkovom ultrazvukovom prístroji podporujúcim 3D a 4D zobrazenie Acuson S1000.

Všetky vyšetrenia sú realizované podľa aktuálnych medzinárodnych doporučených postupov odborných spoločností – Fetal Medicine Foundation a ISUOG.

Všetky vyšetrenia sú bezplatné, objedávame na konkrétny dátum a čas, na vyšetrenie Vás môže odoslať Váš obvodný gynekológ.

S pozdravom kolektív gynekologicko pôrodníckeho oddelenia.