Spustenie prevádzky nového CT

Spustenie prevádzky nového CT
24. októbra 2016 Mikuláš Čandík

Dnes sme slávnostne za prítomnosti ministra zdravotníctva Ing. JUDr. Tomáša Druckera uviedli do prevádzky nový CT prístroj, ktorý významným spôsobom prispeje k skvalitneniu diagnostiky na RDG oddelení. Rozšíri sa spektrum realizovaných diagnostických a intervenčných výkonov, skráti sa samotný čas vyšetrenia, zvýši sa presnosť vyšetrenia a zásadným spôsobom za zníži dávka žiarenia (v niektorých prípadoch až o 60%). Vaša dôvera nás neustále posúva vpred. Sme tu pre Vás. Reportáže z otvorenia nájdete v sekcii: https://lubovnianskanemocnica.sk/nemocnica/napisali-o-nas/