Vyhodnotenie Letnej kvapky krvi

Vyhodnotenie Letnej kvapky krvi
9. októbra 2019 Mikuláš Čandík

Od 1.6.2019 do 31.8.2019 sa na HTO Stará Ľubovňa  konal  12.ročník letnej kvapky krvi,  cieľom ktorej bolo zabezpečiť dostatok krvi pre pacientov v kritickom letnom období.  Sme nesmierne radi, že táto akcia našla v radoch darcov odozvu.

Počas trvania letnej kvapky krvi na HTO Stará Ľubovňa prišlo bezplatne  darovať krv 451 darcov krvi , čo je o 19 menej ako v minulom roku. Odber krvi bol uskutočnený od 408 darcov, vyradených pred odberom bolo 43 darcov. Z tohto počtu darovalo krv  17 prvodarcov.

Počas letných mesiacov (jún – august 2019) bolo pre pacientov Ľubovnianskej nemocnice, n.o. použitých 369 T.U. krvi , 35 T.U. krvi bolo dodaných iným zdravotníckym  zariadeniam. Stúpol počet TU krvi podaných pacientom v  našej nemocnici.

Ľubovnianska nemocnica, n.o. venovala 2 poukazy na týždenný rekondičný pobyt v Bardejovských kúpeľoch pre dvoch vyžrebovaných darcov krvi , ktorí darovali krv počas trvania letnej kvapky krvi. Umelecká agentúra ČVIRO dala do žrebovania  2 vstupenky na benefičný koncert Simy Martausovej , ktorý bude v Starej Ľubovni dňa 4.12.2019 .Aj v roku 2019 sponzorom akcie „Letná kvapka krvi“ bola firma GAS Familia s.r.o. Pre darcov krvi ponúkla fľaše 100% ovocnej šťavy FRUXI. Pre jedného vyžrebovaného darcu krvi firma GAS Familia s.r.o. dáva  cenu – 1 balenie 3  litrovej  100% ovocnej šťavy.

Týmto sa chceme srdečne poďakovať všetkým  darcom krvi , ktorí reagovali na naše výzvy a prišli darovať krv  na transfúzne oddelenie Ľubovninaskej nemocnice. Ďakujeme im v mene chorých, ktorí krv potrebovali.