Vyhodnotenie letnej kvapky krvi 2016

Vyhodnotenie letnej kvapky krvi 2016
5. októbra 2016 Mikuláš Čandík

Dňa 5.10.2016 sa uskutočnilo žrebovanie výhercov 9 ročníka letnej kvapky krvi 2016. Zapojilo sa do nej 479 darcov. Vyžrebovaní boli 3 výhercovia. Ľubovnianska nemocnica, n.o. venovala 2 poukazy na týždenný rekondičný pobyt v Bardejovských kúpeľoch alebo v kúpeľoch Šmerdzonka v Červenom Kláštore. No a pre 3 výhercu je pripravený mesačný pitný nealko režim (3 balenia 5l boxov 100% ovocnej šťavy FRUXI) od spoločnosti GAS Familia. Ďakujeme všetkým darcom, ktorí reagovali na naše výzvy a prišli darovať krv na transfúzne oddelenie ĽN, n.o., a tým pomohli mnohým pacientom odkázaným na ich pomoc. A bolo ich naozaj dosť, veď len počas letných mesiacov bolo podaných 182 transfúznych jednotiek krvi pre našich pacientov a 278 jednotiek bolo dodaných iným zdravotníckym zariadeniam.. Ďakujeme, výhercov budeme kontaktovať.