Vyhodnotenie letnej kvapky krvi 2021

Vyhodnotenie letnej kvapky krvi 2021
7. októbra 2021 Mikuláš Čandík

Od 1.6.2021 do 31.8.2021 sa na HTO Stará Ľubovňa  konal  14.ročník letnej kvapky krvi,  cieľom ktorej bolo zabezpečiť dostatok krvi pre pacientov v kritickom letnom období .  Sme nesmierne radi, že táto akcia našla v radoch darcov odozvu aj v tak ťažkom COVIDovom období.

Počas trvania letnej kvapky krvi na HTO Stará Ľubovňa prišlo bezplatne  darovať krv 530 darcov krvi , čo je niečo viac  ako v minulom roku. Odber krvi bol uskutočnený od 477darcov, vyradených pred odberom bolo 53 darcov.  Z tohto počtu darovalo krv  29 prvodarcov .

Pre dvoch vyžrebovaných darcov krvi venovala Ľubovnianska nemocnica,n.o. poukazy na týždenný rekondičný pobyt v Bardejovských kúpeľoch alebo v kúpeľoch Červený Kláštor.

Týmto sa chceme srdečne poďakovať všetkým  darcom krvi , ktorí reagovali na naše výzvy a prišli darovať krv  na transfúzne oddelenie Ľubovnianskej nemocnice. Ďakujeme im v mene chorých, ktorí krv potrebovali.