Výročná konferencia odborovej organizácie

Výročná konferencia odborovej organizácie
8. decembra 2017 Mikuláš Čandík

7.12.2017 sa uskutočnila v penzióne Gurmen výročná konferencia odborovej organizácie SOZZaSS pôsobiacej pri Ľubovnianskej nemocnici, n.o. V rámci programu už tradične prebieha aj odovzdávanie cien riaditeľa za kvalitu, ako aj ocenenia pre darcov krvi. Laureátmi ceny kvality sa pre rok 2017 stal kolektív oddelenia Fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a MUDr. Michal Pješčák. Ocenení darcovia kvri: Zlatá Janského plaketa – Bc. Jarmila Kičurová a Peter Beňo, Strieborná Janského plaketa: MUDr. Štefan Kožuškanič, Michal Kuzár, Bronzová Janského plaketa: Bc. Martina Stesňáková. Všetkým oceneným srdečne blahoželáme.