Zákaz návštev na lôžkových oddeleniach od 16.8.2021

Zákaz návštev na lôžkových oddeleniach od 16.8.2021
16. augusta 2021 Mikuláš Čandík

V dôsledku zhoršenia epidemiologickej situácie na území okresu Stará Ľubovňa a na základe vyhlášky ÚVZ SR sa dňom 16.8.2021 zakazujú návštevy na lôžkových oddeleniach Ľubovnianskej nemocnice, n.o.

Obmedzenie (zákaz návštev) sa nevzťahuje na:

a) kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim,
b) u osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo umierajúce,
c) osôb, ktoré sú najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
d) osôb, ktoré sú najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,
e) osôb, ktoré sú najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
f) osôb, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, alebo
g) osôb, ktoré sa pri vstupe do zariadenia preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín od odberu; povinnosť preukazovať sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 sa nevzťahuje na osobu do 12 rokov veku.