Získali sme certifikát kvality STN EN ISO 9001:2016

Získali sme certifikát kvality STN EN ISO 9001:2016
6. septembra 2018 Mikuláš Čandík

Ľubovnianska nemocnica, n.o. v dňoch 6. a 7. augusta 2018 úspešne absolvovala certifikačný audit podľa medzinárodnej normy ISO 9001:2015 v oblasti poskytovania ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej nemocnici.