Zmena priestorov pokladne

Zmena priestorov pokladne
29. marca 2017 Mikuláš Čandík

Ľubovnianska nemocnica, n.o. oznamuje, že od 30.3.2017 bude pokladňa presťahovaná do nových priestorov v administratívnej budove (pri vstupe do areálu vedľa vrátnice-informátora).