Gynekologicko-pôrodnické oddelenie

MUDr. Štefan Kožuškanič

primár oddelenia

Viac o primárovi

Mgr. Helena Miková

vedúca sestra

Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie

Ľubovnianska nemocnica n.o. Pavilón  A (1. poschodie) Obrancov mieru 3 064 01 Stará Ľubovňa Tel. číslo: 052 4317 111 E-mail: primárvedúca sestra

Informácie pre verejnosť

návštevné hodiny: pracovné dni od 15.00 do 17.00. soboty, nedele a sviatky od 13.00 do 17.00 hod. Oddelenie prijíma pacientov odoslaných z ambulancii pri oddelení alebo iných špecializovaných ambulancií a akútne stavy.

Čo si priniesť na hospitalizáciu

CTG záznam kardiotokograf

Čo si priniesť na pôrod

Psychoprofylaktická príprava

Tlmenie pôrodných bolestí

Činnosť oddelenia

V oblasti gynekológie zabezpečuje oddelenie komplexnú diagnostiku, konzervatívnu a operačnú liečbu v oblasti gynekológie,  vrátane liečby ochorení prsnej žľazy – aj onkologická liečba, zabezpečujeme intenzívnu pooperačnú starostlivosť pacientkám po gynekologických operáciách , v prípade rizikového pooperačného priebehu v spolupráci s oddelením OAIM / oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny /. Ročne sa na oddelení zrealizuje v priemere 400 veľkých gynekologických operácii, vrátane operácii na prsníku s využitím peroperačnej histológie a gamakamery  a endoskopických výkonov. V operačnom prístupe je preferovaný vaginálny a endoskopický prístup. Oddelenie disponuje 14 lôžkami, z toho 6 tvoria lôžka intenzívnej pooperačnej starostlivosti. Na oddelení je  možnosť pripojenia na internet cestou wifi. Oddelenie šestonedelia a patologickej gravidity: Na oddelení šestonedelia a patologickej gravidity sú hospitalizované tehotné pacientky s patologickým a rizikovým priebehom tehotenstva a rodičky po pôrode. U pacientiek s rizikovou graviditou je zabezpečená komplexná diagnostika, liečba a starostlivosť o matku a plod. U pacientiek po pôrode je zabezpečená kvalitná popôrodná starostlivosť, pričom je dôraz kladený predovšetkým na včasnú rehabilitáciu a rozvoj dojčenia. Pod dohľadom ženských a novorodeneckých sestier sú matky poučené o samostatnej starostlivosti o novorodenca. Súčasťou oddelenia sú aj 2 nadštandardné izby so samostatným hygienickým zariadením, TV prijímačom, prebaľovacím pultom, varnou kanvicou. Oddelenie je v úzkej spolupráci so susediacim novorodeneckým úsekom. Starostlivosť o novorodencov je realizovaná formou plného rooming-in systému na nadštandardných izbách, na ostatných izbách je čiastočný rooming-in t.j. bábätká sú od 5.00 – 23.00 v opatere mamičiek, od 23.00 do 5.00 sú na novorodeneckom úseku. Pôrodná sála: Pôrodnícka starostlivosť na pôrodnom sále je na vysokej úrovni s použitím moderných diagnostických a liečebných metód a je zabezpečená vysokokvalifikovaným personálom a zahŕňa možnosť pôrodu s prítomnosťou blízkej osoby ,pôrod na polohovateľných pôrodníckych kreslách ,pôrod v epidurálnej analgézii, možnosť odberu kmeňových buniek pupočníkovej krvi, možnosť foto a video-dokumentácie. Počet pôrodov na našom pracovisku predstavuje cez 900 pôrodov ročne. Dlhodobo dosahujeme úroveň perinatálnej mortality výrazne pod hranicou celoslovenského priemeru. Počet operačných pôrodov predstavuje 26,1% u cisárskych rezov, 0,1% u forcepsov (kliešťových pôrodov), 2,4% pôrodov vákuumextraktorom ( zvonový pôrod ) z celkového počtu pôrodov.

Nadštandardné služby

Pri oddelení je zriadená jednoposteľová izba, vybavená vlastným sociálnym zariadením, telefónom, TV prijímačom, internetovým pripojením, chladničkou a rádiom.

Poplatok za izbu je 10,- €/noc

Možnosť pôrodu v epidurálnej analgézii / bezbolestný pôrod /

 poplatok 90.-€.

Inhalačná analgézia (úľava od bolesti pri pôrode – Entonox)

 poplatok 40 €.

Možnosť prítomnosti blízkej osoby pri pôrode

 poplatok 15.-€.

TRISOMY test – neinvazívny test na vylúčenie prítomnosti chromozómových porúch plodu. Viac informácií tu