Gynekologicko-pôrodnické oddelenie

MUDr. Štefan Kožuškanič

primár oddelenia

Viac o primárovi

Mgr. Helena Miková

vedúca sestra

Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie

Ľubovnianska nemocnica n.o. Pavilón  A (1. poschodie)

Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa

Tel. číslo: 052 4317 111

E-mail: primárvedúca sestra

Informácie pre verejnosť

návštevné hodiny: pracovné dni od 15.00 do 17.00. soboty, nedele a sviatky od 13.00 do 17.00 hod. Oddelenie prijíma pacientov odoslaných z ambulancii pri oddelení alebo iných špecializovaných ambulancií a akútne stavy.

Činnosť oddelenia

Činnosť oddelenia

 

Gynekologicko pôrodnícke oddelenie už viac ako 60 rokov ponúka vysoko kvalitnú komplexnú  zdravotnú starostlivosť pre tehotné pacientky a pre pacientky s gynekologickými ochoreniami. Oddelenie svoje služby ponúka nielen pacientám zo spádového okresu Stará Ľubovňa, ale celému širokému okoliu, čoho dôkazom je narastajúci počet mimookresných pacientok.

Počet pôrodov na našom pracovisku predstavuje cez 1000 pôrodov ročne, r. 2020 to bolo 1114 pôrodov. Dlhodobo dosahujeme úroveň perinatálnej mortality výrazne pod hranicou celoslovenského priemeru. Počet operačných pôrodov predstavuje 21,45% u cisárskych rezov, 3,23 % pôrodov vákuumextraktorom ( zvonový pôrod ) z celkového počtu pôrodov. Počet operácií dosahuje takmer 900 výkonov ročne.

Oddelenie sa nachádza v pavilóne A na 1. poschodí.

Pôrodnícka starostlivosť – Gynekologicko pôrodnícke oddelenie poskytuje komplexnú starostlivosť o tehotnú pacientku podľa najnovších odporúčaní. Oddelenie spolupracuje s pridruženou ultrazvukovou ambulanciou ponukajúce expertné USG vyšetrenia u tehtoných rodičiek. Ako jedno z mála pracovísk na Slovensku ponúkame mamičkách možnosť obratu bábätka pri jeho naliehaním zadočkom. Izby pre tehotné s rizikovým priebehom gravidity sú dvojlôžkové so samostatným TV prijímačom, voľným WIFI prístupom. Na oddelení je pacientom k dispozícii čajová kuchynka s rýchlovarnou kanvicou, kávovarom, chladničkou.

Starostlivosť o rodičku počas prebiehajúceho pôrodu je centralizovaná v pôrodnom trakte. Pozostáva z dvoch samostatných pôrodných sál a jednej nadštandardnej pôrodnej sály. V rámci pôrodného traktu je dostupné bezplatné WIFI pripojenie. Starostlivosť o rodičku je na vysokej úrovni s použitím moderných diagnostických a liečebných metód a je zabezpečená kvalifikovaným personálom a zahŕňa možnosť pôrodu s prítomnosťou blízkej osoby , bonding, pôrod na polohovateľných pôrodníckych kreslách ,široké spektrum možností tíšenia pôrodných bolesti, možnosť odberu kmeňových buniek pupočníkovej krvi, možnosť  foto a video-dokumentácie, možnosť využitia aromaterapie.

Mamičky po pôrode sú hospitalizované na oddelení šestonedelia. U pacientiek po pôrode je zabezpečená kvalitná popôrodná starostlivosť, pričom je dôraz kladený predovšetkým na včasnú rehabilitáciu a rozvoj dojčenia – to je zabezepečené kvalifikovanou sestrou – laktačnou poradkyňou. Režim oddelenia predstavuje 24 hodinový rooming in – neprerušovaný kontakt mamičky s bábätkom. Pod dohľadom ženských a novorodeneckých sestier sú matky poučené o samostatnej starostlivosti o novorodenca. Súčasťou oddelenia sú aj 2 nadštandardné izby so samostatným hygienickým zariadením, TV prijímačom, prebaľovacím pultom, chladničkou, varnou kanvicou. Na oddelení je taktiež rodinný apartmán so samostatným sociálnym zariadením, TV prijímačom a chladničkou umožňujúci spoločný pobyt mamičky spolu s partnerom počas celej dĺžky hospitalizácie. Súčasťou oddelenia je čajová kuchynka pre pacientov s rýchlovarnou kanvicou, kávovarom a chladničkou. Oddelenie ponúka možnosť bezplatného WIFI pripojenia. Oddelenie úzko spoluprácuje so susediacim novorodeneckým úsekom.

V oblasti gynekológie zabezpečuje oddelenie komplexnú diagnostiku, konzervatívnu a operačnú liečbu v oblasti gynekológie,  vrátane liečby ochorení prsnej žľazy a komplexného riešenia porúch statiky panvového dna – pokles vnútorných pohlavných orgánov. Oddelenie spolupracuje s pridruženou ultrazvukovou ambulanciou ponukajúce expertné USG vyšetrenia u pacientiek s gynekologickými ochoreniami a taktiež s mamárnou ambulanciou, kde je zabezpečená komplexná stastlivosť a pacientky s ochoreniami prsníkov.  V rámci operačnej liečby gynekologických ochorení dominuje miniinvazívny laparoskopický a hysteroskopický prístup. Týmto prístupom je realizovaných viac ako 95 % gynekologických výkonov realizovaných na našom pracovisku.  Oddelenie disponuje 2 lôžkovými izbami so samostatným TV prijímačom s bezplatným WIFI pripojením. Na oddelení sa aj 2 pooperačné izby, kde sú intenzívne monitorované pacientky bezprostredne po operácii. Súčasťou oddelenia je čajová kuchynka pre pacientov s rýchlovarnou kanvicou, kávovarom a chladničkou.

Umelé prerušenia tehotenstva na pracovisku nie sú vykonávané – personál si uplatňuje výhradu vo svedomí.

Laktačné poradenstvo

Laktačné poradenstvo

Dojčenie je to najlepšie, čo môže matka  svojmu dieťaťu po narodení poskytnúť. A aj keď pre matku i dieťa je dojčenie spojené s mnohými nespochybniteľnými zdravotnými výhodami, do konca šiestich mesiacov veku dieťaťa, čo je pre dobu kojenia odporúčané minimum, vydrží dojčiť len štvrtina žien. Hoci ide o úplne prirodzený fyziologický proces, u niektorým mamičiek nie je dojčenie vôbec jednoduché a často so sebou prináša stres, problémy, pochybnosti a s tým následne problémy so samotným dojčením. Práve pre tieto mamičky sú počas hospitalizácie rodičkám k dispozícii profesionálne laktačné konzultantky, ktorých snahou je maximálna podpora dojčenia a pomoc pri možných problémoch spojených s dojčením.

V prípade, že dôjde k akýmkoľvek problémom s dojčením po prepustení z nemocnice môžete nás kontaktovať na dojcenie@lubovnianskanemocnica.sk, profesionálne laktačné konzultantky Vám radi pomôžu. Ak to bude Váš problém vyžadovať dohodnete si osobnú konzultáciu.

Náš tím certifikovaných laktačných konzultantiek.

MUDr. Daniela Hrebíková

Mgr. Martina Bondrová

Mgr. Terézia Duračinská

Predpôrodné konzultácie

Predpôrodné konzultácie

Milé mamičky, ponúkame Vám možnosť osobných predpôrodných konzultácií priamo s lekárskym personálom našej pôrodnej sály v priestoroch nášho gynekologického centra.  V prípade záujmu o konzultáciu je potrebné objednať sa na tel. čísle 052 43 17 441, konzultácie sú každú stredu od 13.00 do 14.30 v priestoroch našej gynekologickej ambulancie – gynekologické centrum. Pripravte si otázky, čo Vás ohľadne pôrodu zaujíma  –  predpôrodné obdobie, samotný  pôrod, popôrodné obdobie, pôrodný plán, možnosti tíšenia bolestí, laktačné poradenstvo, pôrod v alternatívnych polohách, služby poskytované na našom oddelení atď.

Samozrejme nás môžete kontaktovať aj elektronicky na porodnica@lubovnianskanemocnica.sk , na Vaše otázky radi odpovieme.

 

Tešíme sa na Vás, kolektív GPO

MUDr. Barbora Richterová Frívaldská

vedúci lekár pôrodných sál

Nadštandardné služby

Balík služieb pri pôrode

Nadštandardná izba

Tlmenie pôrodných bolestí

Možnosť prítomnosti blízkej osoby pri pôrode

TRISOMY test

Bylinná vaginálna náparka

Ošetrenie operačných rán tkanivovým lepidlom

Využitie gélu znižujúceho tvorbu pooperačných zrastov

Služby a produkty

Aromaterapia a možnosť masáže masážnym olejom

Bonding

Možnosti tlmenia pôrodných bolestí

Obrat plodu vonkajšími hmatmi

Odber pupočníkovej krvi, tkaniva pupočníka a placenty

Pôrodný plán

Programovaný pôrod

Rooming in

Ultrazvuková diagnostika

Praktické informácie pre pacientky

Covid - 19 a tehotenstvo

Zásady starostlivosti o novorodenca rodičky s ochorením COVID 19

Čo si priniesť na hospitalizáciu

Čo so sebou do pôrodnice

Informácie pre pacientky po konizácii

Informácie pre pacientky po kyretáži dutiny maternice

Informácie pre pacientky po laparoskopickej operácii

Informácie pre pacientky po laparoskopickom odstránení maternice

Informácie pre pacientky po urogynekologických operáciách

Popôrodná starostlivosť po cisárkom reze

Popôrodná starostlivosť po vaginálnom pôrode

Starostlivosť o jazvu po cisárskom reze - masáž jazvy

Informácie pre pacientov