Gynekologicko-pôrodnické oddelenie

MUDr. Štefan Kožuškanič

primár oddelenia

Viac o primárovi

Mgr. Helena Miková

vedúca sestra

Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie

Ľubovnianska nemocnica n.o. Pavilón  A (1. poschodie) Obrancov mieru 3 064 01 Stará Ľubovňa Tel. číslo: 052 4317 111 E-mail: primárvedúca sestra

Informácie pre verejnosť

návštevné hodiny: pracovné dni od 15.00 do 17.00. soboty, nedele a sviatky od 13.00 do 17.00 hod. Oddelenie prijíma pacientov odoslaných z ambulancii pri oddelení alebo iných špecializovaných ambulancií a akútne stavy.

Čo si priniesť na hospitalizáciu

CTG záznam kardiotokograf

Čo si priniesť na pôrod

Psychoprofylaktická príprava

Tlmenie pôrodných bolestí

Obrat plodu vonkajšími hmatmi

Činnosť oddelenia

V oblasti gynekológie zabezpečuje oddelenie komplexnú diagnostiku, konzervatívnu a operačnú liečbu v oblasti gynekológie,  vrátane liečby ochorení prsnej žľazy a komplexného riešenia porúch statiky panvového dna – pokles vnútorných pohlavných orgánov. V rámci operačného postupov dominuje miniinvazívny laparoskopický a hysteroskopický prístup. Týmto prístupom je realizovaných viac ako 95 % gynekologických výkonov realizovaných na našom pracovisku.  Oddelenie disponuje 14 lôžkami, z toho 6 tvoria lôžka intenzívnej pooperačnej starostlivosti. Na oddelení je  možnosť bezplatného pripojenia na internet cestou wifi, bezplatný kávovar.

Oddelenie šestonedelia a patologickej gravidity:

Na oddelení šestonedelia a patologickej gravidity sú hospitalizované tehotné pacientky s patologickým a rizikovým priebehom tehotenstva a rodičky po pôrode. U pacientiek s rizikovou graviditou je zabezpečená komplexná diagnostika, liečba a starostlivosť o matku a plod. Okrem uvedeného ako jedno z mála pracovísk na Slovensku ponúkame mamičkách možnosť obratu bábätka pri jeho naliehaním zadočkom, účelom výkonu je umožniť mamičkám rodiť plod spontánne záhlavím, čo predstavuje pre rodičku menej rizikový spôsob pôrodu ako rodiť spontánne bábätko koncom pánvovým resp. postúpiť cisársky rez.   U pacientiek po pôrode je zabezpečená kvalitná popôrodná starostlivosť, pričom je dôraz kladený predovšetkým na včasnú rehabilitáciu a rozvoj dojčenia. Pod dohľadom ženských a novorodeneckých sestier sú matky poučené o samostatnej starostlivosti o novorodenca. Súčasťou oddelenia sú aj 2 nadštandardné izby so samostatným hygienickým zariadením, TV prijímačom, prebaľovacím pultom, varnou kanvicou. Oddelenie je v úzkej spolupráci so susediacim novorodeneckým úsekom. Starostlivosť o novorodencov je realizovaná formou plného rooming-in systému na nadštandardných izbách, na ostatných izbách je čiastočný rooming-in t.j. bábätká sú od 5.00 – 23.00 v opatere mamičiek, od 23.00 do 5.00 sú na novorodeneckom úseku.

Pôrodná sála:

Pôrodnícka starostlivosť na pôrodnom sále je na vysokej úrovni s použitím moderných diagnostických a liečebných metód a je zabezpečená vysokokvalifikovaným personálom a zahŕňa možnosť pôrodu s prítomnosťou blízkej osoby ,pôrod na polohovateľných pôrodníckych kreslách ,pôrod v epidurálnej analgézii, možnosť odberu kmeňových buniek pupočníkovej krvi, možnosť foto a video-dokumentácie, možnosť aromaterapie.

Nakoľko nie všetky rodičky chcú využiť na tíšenie bolestí epidurálnu analgéziu avšak majú záujem o nejakú inú formu analgézie ponúkame viacero ďalších možností  – vnútrosvalová injekcia , analgézia vzdychovaním tzv. rajského plynu a ako prvé pracovisku na Slovensku využívame pacientom kontrolovanú analgéziu remifentanilom – bližšie info na stránke oddelenia – edukačné listy.
Počet pôrodov na našom pracovisku predstavuje cez 1000 pôrodov ročne. Dlhodobo dosahujeme úroveň perinatálnej mortality výrazne pod hranicou celoslovenského priemeru. Počet operačných pôrodov predstavuje 28% u cisárskych rezov, 4 % pôrodov vákuumextraktorom ( zvonový pôrod ) z celkového počtu pôrodov. Na oddelení je možnosť bezplatného pripojenia ku wifi.

Nadštandardné služby

Pri oddelení je zriadená jednoposteľová izba, vybavená vlastným sociálnym zariadením, telefónom, TV prijímačom, internetovým pripojením, chladničkou a rádiom.

Poplatok za izbu je 10,- €/noc

Možnosť pôrodu v epidurálnej analgézii / bezbolestný pôrod /

 poplatok 90.-€.

Inhalačná analgézia (úľava od bolesti pri pôrode – Entonox)

 poplatok 40 €.

Možnosť prítomnosti blízkej osoby pri pôrode

 poplatok 15.-€.

TRISOMY test – neinvazívny test na vylúčenie prítomnosti chromozómových porúch plodu. Viac informácií tu