Gynekologicko-pôrodnické oddelenie

MUDr. Štefan Kožuškanič

primár oddelenia

Viac o primárovi

Mgr. Helena Miková

vedúca sestra

COVID - 19 informácie

Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie

Ľubovnianska nemocnica n.o. Pavilón  A (1. poschodie) Obrancov mieru 3 064 01 Stará Ľubovňa Tel. číslo: 052 4317 111 E-mail: primárvedúca sestra

Zásady starostlivosti o dieťa po pôrode COVID pozitívnej matky

Informácie pre verejnosť

návštevné hodiny: pracovné dni od 15.00 do 17.00. soboty, nedele a sviatky od 13.00 do 17.00 hod. Oddelenie prijíma pacientov odoslaných z ambulancii pri oddelení alebo iných špecializovaných ambulancií a akútne stavy.

Čo si priniesť na hospitalizáciu

Čo si priniesť na pôrod

CTG záznam kardiotokograf

Psychoprofylaktická príprava - od 5.10.2020 dočasne pozastavená

Milé mamičky,

kurzy psychoprofylaktickej prípravy predstavujú stretnutia so zdravotníckym personálom – pôrodná asistentka, novorodenecká sestra a gynekológ-pôrodník, ktorými sa Vám snažíme sprostredkovať, čo najzrozumiteľnejšou formou informácie a praktické rady ohľadne jednej jedinečnej životnej situácie , ktorou je pôrod Vášho dieťaťa.

Chápeme, že nielen samotný pôrod, popôrodné obdobie a starostlivosť o bábätko, ale už len samotný pobyt v nemocničnom prostredí  pre Vás môže znamenať strach z neznámeho, preto sa snažíme formou týchto stretnutí toto napätie, čo najviac zmierniť a umožniť Vám, čo najhladší a nekomplikovaný priebeh samotného pôrodu a bezprostredného popôrodného obdobia.

Samotný kurz je rozdelený do 6 prednášok o trvaní cca 60 minút. Kurz prebieha formou prezentácie témy podľa uvedeného harmonogramu s následnou diskusiou a zodpovedaním Vašich otázok.  Kurzy je možné absolvovať po 32. týždni tehotenstva. Súčasťou kurzu je aj obhliadka pôrodnej sály a novorodeneckého oddelenia. Pre mamičky, ktorým to zdravotný stav nebráni sú pripravené jednoduché cvičenia so zameraním predovšetkým na správnu techniku dýchania a relaxáciu. Kurzov sa samozrejme môže zúčastniť aj Váš partner.

Cena kurzu: 2 eurá.

Kurzy sa konajú v priestoroch psychoprofylaktickej poradne, ktorá sa nachádza v v priestoroch oddelenia FBLR
( Pavilón ,,B”-1. poschodie v telocvični č.18) v nižšie uvedených termínoch so začiatkom o 13.30.

Program kurzov:

 1. Kedy do pôrodnice, čo si so sebou priniesť na pôrod, prehliadka pôrodnej sály resp. oddelenia ,1. doba pôrodná

2. Pôrod – 2.,3.,4. doba pôrodná

3. Šestonedelie , pobyt v nemocnici, 1. dni doma

4. Lekárske vedenie pôrodu – možnosti tlmenia bolestí, bonding, pôrodný plán …

5. Dojčenie, zlatá hodina, bonding, pôrodný plán

6. Kúpanie novorodenca, prebaľovanie novorodenca, strava v  šestonedelí – režim novorodeneckého oddelenia, prehliadka oddelenia

  Kontakt:     Mgr. Miková Helena, tel. 0524317229, helena.mikova@lubovnianskanemocnica.sk

Témy prednášok :

1. Kedy do pôrodnice, čo si so sebou priniesť na pôrod, prehliadka pôrodnej sály resp. oddelenia ,1. doba pôrodná

S. Kuzárová, Bc. Spišiaková, Bc.Nestoríková,

2. Pôrod – 2.,3.,4. doba pôrodná

S. Kuzárová, Bc. Spišiaková, Bc.Nestoríková.

3. Šestonedelie , pobyt v nemocnici, prvé dni doma

S. Kuzárová, Bc. Spišiaková, Bc.Nestoríková.

4. Lekárske vedenie pôrodu – možnosti tlmenia bolestí, bonding, pôrodný plán …

MUDr. Leščinská

5. Dojčenie, zlatá hodina, bonding, pôrodný plán

S. Krajňáková, S. Troščáková

6. Kúpanie novorodenca, prebaľovanie novorodenca, strava  v šestonedelí – režim novorodeneckého oddelenia, prehliadka oddelenia.

S. Krajňáková, S. Troščáková

Harmonogramy prednášok :

Snímka

Prosíme mamičky, ktoré majú záujem o kurzy, aby sa nahlásili v čase od 9.00 do 12.00 na tel. čísle: 052/4317442

Ďakujeme a tešíme sa na stretnutia s Vami.

stiahnite si leták v .pdf

Tlmenie pôrodných bolestí

Možnosti tlmenia pôrodných bolestí

Pôrod je fyziologický proces ľudského jedinca, preto je aj pôrodná bolesť fyziologická. V dnešnej dobe má rodička právo, aby jej bola v danej pôrodnej dobe ponúkaná analgézia, ktorú si sama vyberie a ktorá nebude negatívne ovplyvňovať vývoj pôrodu.

Analgézia bez použitia liekov:

Psychologické metódy: predpôrodná príprava, audioanalgézia

Hydroanalgézia: relaxačná sprcha

Analgézia s použitím lieku:

Systémová:

inhalačná analgézia, intravenózna alebo intramuskulárna analgézia

Regionálna: epidurálna analgézia

Predpôrodná príprava

Ide o súbor činností pôrodnej asistentky, pôrodníka, neonatológa, novorodeneckej sestry, ktorých cieľom je znižovať úzkosť a strach z pôrodu a tým získať reálny postoj k pôrodu. Využívajú sa metódy poučenia ženy a nacvičovania správania počas pôrodu. Nejde o odstránenie pôrodných bolestí, ale o naučenie sa, ako proti bolesti bojovať.

Aj naša nemocnica ponúka psychoprofylaktickú prípravu zloženú zo 6 kurzov, kde sa snažíme sprostredkovať čo najzrozumiteľnejšou formou informácie a praktické rady ohľadne jedinečnej životnej situácie, ktorou je pôrod Vášho dieťaťa. Okrem pôrodu sú medzi témami rozoberané aj popôrodné obdobie, starostlivosť o bábätko. Ponúkame možnosť obhliadky pôrodnej sály a novorodeneckého oddelenia.

 Relaxačná sprcha

Táto jednoduchá nemedikamentózna metóda môže znížiť psychické aj fyzické napätie, má mierny analgetický efekt spôsobený rozsiahlou stimuláciou kožných nervových zakončení.

Aromaterapia

Podstatou metódy je využitie aromatických olejov – na našom pracovisku oleje s prímesou levandule, ich využitie  je cestou aromalampy alebo masážou tela partnerom pri pôrode po zaškolení pôrodnou asistentkou.

Inhalačná analgézia

Ide o vdychovanie zmesi oxidu dusného (rajský plyn) a kyslíka v pomere 1:1. Táto zmes, teda Entonox má v pôrodníckej praxi dlhú históriu. Predstavuje rýchlu a analgeticky potenciálnu metódu, ktorá pôsobí aj sedatívne a relaxačne – utlmí rodičku a upokojí ju. K inhalácii sa používa tlakový prístroj, vdychovanie prebieha cez ventilový systém s použitím náustka. Má minimálne množstvo nežiadúcich účinkov a neovplyvňuje plod, preto je bezpečná a neinvazívna. Užíva sa v ktorejkoľvek fáze 1.a 2. doby pôrodnej, prvotným nasýteným, neskôr pravidelným vdychovaním počas bolesti. Efekt pri tlmení bolestí predstavuje približne 30%                     Cena: 40 €

Intravenózne a intramuskulárne analgézie

Nalbuphin patrí medzi opioidné analgetiká – lieky na tíšenie bolesti. Využíva sa na krátkodobé tíšenie stredne silných bolestí. Má menší účinok na tlmenie dychového centra ako ostatné opioidy, tak isto spôsobuje menej gastrointestinálnych nežiadúcich účinkov, ako a zadržovanie moču, zápchu a svrbenie kože ako ostatné lieky z tejto skupiny. Jeho účinok aplikáciou intramuskulárne – vnútrosvalovo nastupuje po 3-15 min a trvá 3 až 6 hodín. Je možné opakovanie dávky.  Efekt pri tíšení bolesti predstavuje približne 50 %.

Epidurálna analgézia

PEDA-pôrodná epidurálna analgézia predstavuje najúčinnejší spôsob tíšenia pôrodných bolestí. Ide o aplikáciu lokálneho anestetika s opioidmi do epidurálneho priestoru, to znamená medzi tvrdú miechovú plenu (dura mater spinalis) a žltý väz (ligamentum flavum). Účinok tejto analgézie je zabezpečený prerušením vedenia bolesti sympatikovými a senzitívnymi nervovými vláknami z pôrodných ciest do miechy a následne do centra bolesti v mozgu. Kombináciou anestetika s opioidmi sa prehĺbi úľava od bolesti väzbou opioidu na miechové opioidné receptory. Nástup účinku je relatívne pomalší, po  20 minútach, no pre vysokú účinnosť a bezpečnosť patrí medzi najobľúbenejšie metódy tíšenia bolestí. Pacientky popisujú pocit uvoľnenia a relaxácie, spojený so schopnosťou tešiť sa z pôrodu. Činnosť maternice nie je ovplyvnená, ale kontrakcie nie sú bolestivé. Sú vnímané ako tlaky. Neexistuje odporúčaný čas podania PEDA, existujú však určité medicínske ukazovatele, kedy je najvhodnejšie zavedenie cievky a podanie prvej dávky anestetika. Zvyčajne sa podáva 1. dávka po dilatácii krčka maternice na 4 cm. U prvorodičky môžeme podať aj pri dilatácii na 5-6 cm. Dávky sa aplikujú podľa potreby pacientky, najčastejšie 2 – 4 x. PEDA sa podáva na želanie rodičky, ktoré posúdi pôrodník a na základe jeho súhlasu nasleduje vyšetrenie anesteziológom. Pri samotnom výkone dochádza k zavedeniu tenučkej cievky – epidurálneho katétra k nervom do bedrovej oblasti. Po aplikácii PEDA je nutné, aby pacientka ostala ležať, aby mozgovo-miechová tekutina neunikala perforovanými obalmi miechových obalov. Hrozí postpunkčný syndróm- intenzívne bolesti hlavy. Existuje niekoľko kontraindikácii, napríklad alergia na lokálne anestetiká, ťažké infekčné ochorenia, poruchy krvného zrážania, nadmerná hmotnosť rodičky.

V prípade, že máte záujem o túto formu tíšenia pôrodných bolestí je nevyhnutné aby ste po 36. týždni tehotenstva absolvovali konzultáciu na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny, kde po konzultácii podpíšete informovaný súhlas s podaním epidurálnej analgézie. Konzultácie sú realizované PO-PIA – 13.00-14.30. Okrem konzultácie je potrebné mať v období termínu pôrodu vyšetrený aj aktuálny krvný obraz a hodnoty krvnej zrážanlivosti. Tie Vám vyšetrí Váš obvodný gynekológ v rámci tehotenských poradní koncom tehotenstva. Bez konzultácie a vyšetrenia uvedených parametrov nebude možné epidurálnu analgéziu podať – jedná sa o Vašu bezpečnosť.

Cena: 90 €.

Remifentanil

Jedná sa o účinnú metódu, ktorá predstavuje alternatívu ku epidurálnej analgézii. Jedná sa o liek zo skupiny opioidov – remifentanil, podáva sa vnútrožilovo, má rýchly nástup a krátku dobu trvania účinku.  Špeciálna pumpa, ktorá sa používa na podávanie lieku, je aktivovaná stlačením tlačidla, ktoré riadite Vy, keď zaznamenáte bolesť, opakovane si tieto prednastavené dávky liečiva podávate v závislosti od frekvencie pôrodných bolestí. To je jednou z hlavných výhod tejto metódy – mieru tlmenia bolestí si riadite priamo Vy. Miera tíšenia pôrodných bolestí je takmer porovnateľná s epidurálnou analgéziou, celková spokojnosť rodičiek po pôrode je u oboch rovnaká.

Stiahnite si edukačný list v .pdf

Činnosť oddelenia

V oblasti gynekológie zabezpečuje oddelenie komplexnú diagnostiku, konzervatívnu a operačnú liečbu v oblasti gynekológie,  vrátane liečby ochorení prsnej žľazy a komplexného riešenia porúch statiky panvového dna – pokles vnútorných pohlavných orgánov. V rámci operačného postupov dominuje miniinvazívny laparoskopický a hysteroskopický prístup. Týmto prístupom je realizovaných viac ako 95 % gynekologických výkonov realizovaných na našom pracovisku.  Oddelenie disponuje 14 lôžkami, z toho 6 tvoria lôžka intenzívnej pooperačnej starostlivosti. Na oddelení je  možnosť bezplatného pripojenia na internet cestou wifi, bezplatný kávovar.

Obrat plodu vonkajšími hmatmi:

Prinášame Vám nový výkon pre zvýšenie Vašej bezpečnosti, ako aj bezpečnosti Vášho dieťaťa v prípade, že je Vaše dieťa otočené koncom panvovým. Viac informácií nájdete v priloženom letáku.

 stiahnite si leták v .pdf

Oddelenie šestonedelia a patologickej gravidity:

Na oddelení šestonedelia a patologickej gravidity sú hospitalizované tehotné pacientky s patologickým a rizikovým priebehom tehotenstva a rodičky po pôrode. U pacientiek s rizikovou graviditou je zabezpečená komplexná diagnostika, liečba a starostlivosť o matku a plod. Okrem uvedeného ako jedno z mála pracovísk na Slovensku ponúkame mamičkách možnosť obratu bábätka pri jeho naliehaním zadočkom, účelom výkonu je umožniť mamičkám rodiť plod spontánne záhlavím, čo predstavuje pre rodičku menej rizikový spôsob pôrodu ako rodiť spontánne bábätko koncom pánvovým resp. postúpiť cisársky rez.   U pacientiek po pôrode je zabezpečená kvalitná popôrodná starostlivosť, pričom je dôraz kladený predovšetkým na včasnú rehabilitáciu a rozvoj dojčenia. Pod dohľadom ženských a novorodeneckých sestier sú matky poučené o samostatnej starostlivosti o novorodenca. Súčasťou oddelenia sú aj 2 nadštandardné izby so samostatným hygienickým zariadením, TV prijímačom, prebaľovacím pultom, varnou kanvicou. Oddelenie je v úzkej spolupráci so susediacim novorodeneckým úsekom.

Rooming-in:

Rooming in- je anglický názov pre umiestnenie zdravej matky (šestonedielky) a fyziologicky zdravého novorodenca na jednej izbe v bezprostrednej vzájomnej blizkosti.  Tento spôsob umožňuje, aby bol novorodenec s matkou nepretržite vo dne aj v noci- tzv. full rooming in.

Dieťa je podstatne pokojnejšie, spokojnejšie, cíti sa v bezpečí. Ak dieťa prejavuje nevôľu, môže ho matka vziať do náručia, upokojovať ho a kedykoľvek mu ponúknuť prsník, aj v noci.  Aj týmto spôsobom sa utvára a prehlbuje vzťah medzi matkou a dieťaťom, čo má veľký význam najmä pre tvorbu mlieka.

Za pomoci odborného personálu matka dieťa nielen dojčí, ale aj ošetruje, tzn. prebaľuje, kúpe, upevňuje si hygienické návyky. Ak sú novorodenci ošetrovaní vlastnými matkami a podľa svojich potrieb a požiadaviek, správajú sa pokojnejšie. Menej kričia, lepšie spia. Ak sa dostane matka k plačúcemu dieťaťu okamžite, dieťa sa rýchlo upokojí. Matka sa už počas pobytu v pôrodnici naučí porozumieť prejavom dieťaťa. Prechod z pôrodnice domov, najmä v prvých dňoch, potom pre ňu neznamená stres, pretože v pôrodnici sa naučila starostlivosť o dieťa, a neupadá teda do rozpakov z vlastnej nevedomosti.

Výhody rooming-in

 • rýchle vzájomné spoznávanie sa
 • naviazanie citovej väzby matka – dieťa
 • mama si svoje dieťa bližšie „spozná“ , vie, čo treba robiť podľa signálov jeho tela a druhu plaču
 • rýchlejšie sa naučí základnú starostlivosť oň

Pôrodná sála:

Pôrodnícka starostlivosť na pôrodnom sále je na vysokej úrovni s použitím moderných diagnostických a liečebných metód a je zabezpečená vysokokvalifikovaným personálom a zahŕňa možnosť pôrodu s prítomnosťou blízkej osoby ,pôrod na polohovateľných pôrodníckych kreslách ,pôrod v epidurálnej analgézii, možnosť odberu kmeňových buniek pupočníkovej krvi, možnosť foto a video-dokumentácie, možnosť aromaterapie.

Nakoľko nie všetky rodičky chcú využiť na tíšenie bolestí epidurálnu analgéziu avšak majú záujem o nejakú inú formu analgézie ponúkame viacero ďalších možností  – vnútrosvalová injekcia , analgézia vzdychovaním tzv. rajského plynu a ako prvé pracovisku na Slovensku využívame pacientom kontrolovanú analgéziu remifentanilom – bližšie info na stránke oddelenia – edukačné listy.
Počet pôrodov na našom pracovisku predstavuje cez 1000 pôrodov ročne. Dlhodobo dosahujeme úroveň perinatálnej mortality výrazne pod hranicou celoslovenského priemeru. Počet operačných pôrodov predstavuje 28% u cisárskych rezov, 4 % pôrodov vákuumextraktorom ( zvonový pôrod ) z celkového počtu pôrodov. Na oddelení je možnosť bezplatného pripojenia ku wifi.

Bonding – matkina náruč po pôrode:

Bonding = kontakt bábätka s matkou koža na kožu

Slovo bonding pochádza z angličtiny a znamená lepenie alebo pripútanie sa. Ide vlastne o nepretržitý kontakt matky a dieťaťa v čase tesne po pôrode a v ďalších hodinách i dňoch. Týmto procesom sa medzi mamičkou a bábätkom buduje láskyplný vzťah a zakladajú sa emočné väzby. Podpora tohto prístupu má prínos pre fyziologickú, psychologickú, emocionálnu aj imunologickú zložku vývoja dieťatka.

Prečo je bonding dôležitý?
Výskumy poukazujú na prínos bondingu pre všetky zložky vývoja dieťatka. Rodička má tendenciu hodnotiť pôrod pozitívnejšie, ľahšie sa vyrovnáva s pôrodnými bolesťami, rozvoj laktácie je menej problematickejší a je menej často ohrozená posttraumatickou popôrodnou  poruchou. Detičky sa lepšie adaptujú na prostredie, sú odolnejšie,  lepšie prospievajú a menej plačú. Podporou vzájomného kontaktu matky a dieťaťa je im obom umožnený lepší štart do ich spoločného života.

Ako má bonding vyzerať?

Bezprostredne po pôrode lekár položí nahého novorodenca na nahé brucho matky (po pôrode cisárskym rezom na hrudník matky).Po narodení sa dieťatko osuší jemnou osuškou na tele matky. Odsaje sa iba voda. Všetky dôležité vyšetrenia a základné ošetrenia novorodenca sa vykonávajú na maminom tele. Matka a novorodenec sú v kontakte “skin to skin”– teda koža na kožu.

Správna telesná teplota bábätka je pri kontakte koža na kožu zabezpečená telesným teplom matky. Hruď ženy dokáže zvyšovať alebo znižovať teplotu presne podľa potrieb bábätka.  Ak sú nožičky bábätka ružové a na dotyk teplé, bábätko chladom určite netrpí. Nahé dieťa môže byť na matkinej hrudi prikryté uterákom alebo dekou tak, aby deka neobmedzovala kontakt koža na kožu.

Kontakt koža na kožu si nevyžaduje žiadne mimoriadne úsilie zo strany matky. Ona iba leží a bábätko leží na nej. Či už bude dieťa s vami, alebo na novorodeneckom oddelení, oddýchnete si rovnako. Aj plačúce dieťa sa na matke upokojí a nevyžaduje si špeciálnu starostlivosť.

Kontakt koža na kožu pomáha bábätku znížiť hladinu stresových hormónov a celkovo uľahčuje jeho popôrodnú adaptáciu. Bábätko, ktoré je kľudné a neplače, sa ľahšie prisaje k prsníku. V prvých dvoch hodinách po pôrode sú k tomu po hormonálnej stránke vytvorené ideálne podmienky. Počas odpočinku, dojčenia či spánku bude Vaše bábätko na hrudi v bezpečí a teple.

Spôsoby  podpory bondingu:

 • položenie nahého dieťatka na brucho matky hneď po pôrode a neprerušovať tento kontakt min. 2 hodiny,
 • utretia dieťatka na tele matky a spoločné zabalenie dieťatka a matky do osušky a prikrývok,
 • kontakt „skin to skin“ – koža na kožu je upokojujúci pre mamičku aj pre dieťa a súčasne podporuje zdravý rast a vývoj dieťatka,
 • kontakt „eye to eye“ – z očí do očí poskytuje zmysluplnú komunikáciu na krátku vzdialenosť, sledovanie pohybujúcich sa objektov,
 • pomoc s prisávaním dieťatka k bradavke podľa jeho pripravenosti a tempa, môže to trvať aj dlhší čas (30 – 50 minút). Dovtedy mamička aj bábätko oddychujú a vzájomne sa zoznamujú,
 • zabezpečenie pohodlnej polohy pre mamičku aj dieťatko,
 • zabezpečenie intímneho, pokojného a vľúdneho prostredia zo strany zdravotníckeho personálu,
 • ak je to možné, akékoľvek vyšetrenie dieťatka vykonať na tele matky.

Najprirodzenejšie a najbezpečnejšie miesto pre novorodené dieťa je brucho, hruď a náruč matky – ten najlepší inkubátor na svete. Dieťa pozná matkin hlas, pozná tlkot jej srdca, cíti jej dotyky, objímanie, bozkávanie, vníma jej vôňu a teplo. Zároveň cíti, že svet je bezpečné miesto, kde je vítané.

Nadštandardné služby

Pri oddelení je zriadená jednoposteľová izba, vybavená vlastným sociálnym zariadením, telefónom, TV prijímačom, internetovým pripojením, chladničkou a rádiom.

Poplatok za izbu je 10,- €/noc

Možnosť pôrodu v epidurálnej analgézii / bezbolestný pôrod /

 poplatok 90.-€.

Inhalačná analgézia (úľava od bolesti pri pôrode – Entonox)

 poplatok 40 €.

Možnosť prítomnosti blízkej osoby pri pôrode za dodržania nasledovných podmienok:

– negatívna epidemiologická anamnéza na COVID-19 a neprítomnosť príznakov akútnej infekcie dýchacích ciest, v prípade indikácie lekára aj vyšetrenie na dôkaz vírusovej RNA s negatívnym výsledkom,
– používanie osobných ochranných pomôcok (OOP): chirurgické rúško, jednorazový plášť, adekvátna hygiena rúk (umývanie mydlom a tečúcou vodou, dezinfekcia alkoholovým dezinfekčným roztokom) a ďalšie opatrenia podľa nariadenia nemocnice,
– zaevidovanie do zoznamu návštev/knihy sprievodov pri pôrode,
– osoba sa zdržiava výlučne v izbe určenej pre pôrod a zakazuje sa pohyb na oddelení a v ústavnom zdravotníckom zariadení. Výnimkou je návšteva dieťaťa na jednotke intenzívnej starostlivosti o novorodencov za dodržania stanovených preventívnych opatrení.

 poplatok 15.-€.

TRISOMY test – neinvazívny test na vylúčenie prítomnosti chromozómových porúch plodu. Viac informácií tu